Beste Solexers,

Vanaf heden is een donatie aan solex.nl / solexforum.nl mogelijk.
Aangezien er kosten aan verbonden zijn om de websites in de lucht houden, zoals updates, plugins en webhosting.
Dus steun onze website met een donatie
Donatie van € 5,00 / € 10,00 / 25,00 en € 50,00 mogelijk.

Met vriendelijk groet
Solex Webmaster

Last edited by Webmaster; 18/08/17 09:24 AM.

Solex Webmaster
webmaster@solex.nl