Beste Solexers,

Er zal nog een update van solex forum binnenkort gaan plaatsvinden, de website krijgt een ssl certificaat (groen slot in de titelbalk zoals op het solex.nl website

[Linked Image]
Last edited by Webmaster; 10/08/17 08:47 PM.

Solex Webmaster
webmaster@solex.nl